Tekstilnetværk


I korte træk

Hvad vil netværket give dig?
Det er et forum for sparring på den politiske agenda og deling af input og synspunkter til kommende direktiv og lovforslag. Emnerne og indhold koordineres og planlægges af Dansk Erhverv på baggrund af den politiske agenda i Bruxelles og input fra netværkets medlemmer.

Hvem er det rettet mod? 
Netværket er målrettet CSR/Sustainability- ansvarlige i små og store medlemsvirksomheder. Har virksomheden ikke en CSR ansvarlig eller lignende, må personen med ansvar for fx indkøb, produktion eller design deltage. Det er vigtigt at du har kapacitet og interesse at sætte dig ind i lovgivningsforslag og initiativer, og komme med holdninger til de forskellige politiske tiltag.

Hvad er formatet?
Netværket mødes 2-4 gange om året (2 gange fysisk); med mulighed for digitale møder. Møderne afholdes efter aftale i København og et sted i Jylland, evt. hos en af netværksmedlemmerne. Kick-off mødet afholdes på Børsen i uge 14. Datoen og tidspunkt sendes ud i uge 8.

Hvordan bliver man del af netværket?
Du kan enten indsende din anmodning om optagelse Dansk Erhvervs hjemmeside, eller skrive en mail til Marie Mustelin på majm@danskerhverv.dk, hvor du angiver navn, stilling og kontaktoplysninger til personen der ønsker at deltage. 


Uddybet 

Baggrund

Grundet de mange og meget ambitiøse EU-lovforslag på tekstilområdet, der kommer til at påvirke den danske tekstilindustri de kommende år, har Dansk Erhverv, i partnerskab med WEAR og Skobranchen, skabt et netværk for CSR/Sustainability ansvarlige fra tekstilbranchen.

Formål

Intentionen med netværket er at varetage jeres interesser og frembringe dem på den politiske agenda i Bruxelles. Derfor skaber vi et forum hvor vi skal drøfte rammevilkår, barrierer og muligheder i kommende initiativer og lovgivningsforslag og indhente jeres synspunkter på området. Udover muligheden at få indflydelse på, hvad der skal kendetegne fremtidens tekstilindustri, kan du møde CSR/Sustainability ansvarlige fra andre tekstilvirksomheder og dermed ny viden og inspiration.

Netværksmedlemmer

Tekstilnetværket er lavet til vores medlemmer, der kender og evt. engagerer sig i politikken. Det er vigtigt at der findes kapacitet og ressourcer til at sætte sig ind i lovforslagene og have mulighed for at komme med input og holdninger. Du skal kunne afsætte tid til at deltage i møderne og samle interne synspunkter. Alle medlemmer, små og store aktører, fra beklædning, sko, møbeltekstiler og livsstilsbranchen er velkommen at være del af netværket.

Netværket er rettet mod CSR /Sustainability-ansvarlige, der sidder med indkøb, materialer, menneskerettigheder, leverandør-samarbejde, produktudvikling, certificeringer, etc. Har virksomheden ikke en CSR ansvarlig eller lignende, må personen med ansvar for indkøb, produktion eller design deltage. Der skal kun være en deltager per virksomhed.

Format

Vi skal mødes 2-4 gange om året. Det første kickoff møde afholdes i uge 14 på Børsen i København. Deltagelse er gratis, og der indgår frokost. Derefter er tanken at holde det på skift i Jylland og Sjælland – muligvis også hos netværksmedlemmer, hvis de ønsker at ligge hus.

Der laves en agenda i god tid, som sendes ud til dig, sådan at du kan drøfte de forskellige initiativer, samle synspunkter internt til mødet og komme med kvalificeret input.

Indhold

Vi kommer til at vende følgende initiativer, der bl.a. adresserer produktudvikling, sporbarhed, miljømarkedsføring, genanvendelse, cirkulære forretningsmodeller, certificeringer, emballage, design, etc. 

  • EU Tekstilstrategi
  • Udvidet Producentansvar
  • Sustainable Products Initiative
  • Substantiating Green Claims
  • Taksonomi
  • Due Diligence
  • Right to repair

Alt efter emne hiver vi vores interne eksperter i huset ind i samtalen. Du kan læse mere om vores grønne team her.

Tilmelding

Er du interesseret i at være med i netværket kan du sende en anmodning om optagelse direkte på Dansk Erhvervs hjemmeside, eller skrive en mail til Marie Mustelin på majm@danskerhverv.dk, hvor du angiver navn, stilling og kontaktoplysninger til respektive deltager. 

Har du input til netværket eller spørgsmål, bedes du kontakte Marie Mustelin på mail eller telefon 52829186.