CSR, Due Diligence & Rapportering


Dansk Erhverv og Skobranchen arbejder for, at CSR bliver konkret og relevant for virksomhedens forretning, så det styrker virksomhedens vækst og konkurrencekraft. Her kan du blive klogere på, hvordan virksomheden informerer omverdenen i års- og bæredygtighedsrapporter.

EU er på vej med nye lovkrav om virksomhedernes rapportering om bæredygtighed (Corporate Sustainability Reporting Directive/CSRD). De første virksomheder bliver allerede fra 2024 forpligtet til at offentliggøre oplysninger om samfundsmæssige og miljømæssige påvirkninger. I CSRD bliver rammerne lagt for nye rapporteringsregler. I sommeren 2023 offentliggør EU-Kommissionen de standarder, som virksomhederne skal rapportere efter.

Vi følger arbejdet tæt.

Relevante links - bemærk at adgang kan kræve medlemskab af Dansk Erhverv

CSR

Gode råd om CSR

Overblik – forkortelser

CSR, ESG eller CSRD: Hvad betyder forkortelserne?

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRC)

CSRD: Her er 8 spørgsmål og svar om Corporate Sustainability Reporting Directive

EU Taksonomi

Dansk Erhverv bakker varmt op om EU's nye taksonomi, som skal fremme for bæredygtige investeringer. Men to alvorlige mangler skal udbedres, hvis taksonomien skal være troværdig og reelt grøn. For det første skal gas ikke klassificeres som grønt, og for det andet skal grønne biotek-sektorer inkluderes.

EUs taksonomi: Her er seneste nyt om tekniske screeningskriterier

EU's grønne taksonomi - hvad betyder det for tekstilbranchen?

Den grønne taksonomi – hvornår er en virksomheds økonomiske aktiviteter bæredygtige?