Rådgivningsteam


Som medlem hos Skobranchen bliver du serviceret af en række konsulenter med ekspertviden indenfor cirkulær økonomi, miljø, klima, energi, markedsføring og CSR.  

Læs om vores konsulenter nedenfor og få et indblik i de områder, hvor vi kan hjælpe dig.

Mode, tekstil, fodtøj og livsstil

Marie Josephine Mustelin - Politisk konsulent 

Marie støtter brancheforeningerne indenfor mode, tekstil, fodtøj og livsstilsbranchen i den grønne omstilling, hvilket indebærer at klæde dem på med viden om alt fra certificeringer, tekniske løsninger til lovgivning på nationalt- og EU- niveau. 

Marie kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • National og EU-lovgivning på tekstil 
 • Miljømærkninger og certificeringer
 • Cirkulær Økonomi

Miljø og Cirkulær Økonomi

Andreas Hastrup Clemmensen - Chefkonsulent 

Andreas driver bl.a. et offentligt-privat samarbejde om cirkulære løsninger og følger den politiske udvikling på det grønne område både nationalt og i EU. Andreas er uddannet cand.soc. med speciale i politisk økonomi og klimaforandringer. 

Andreas kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • Emballage - plast, pap osv.
 • Produktregulering
 • Cirkulære forretningsmodeller

Kemi

Anette Albjerg Ejersted - Fagchef

Anette kan hjælpe dig på bl.a. følgende fagområder: 

 • Regulering indenfor kemi (REACH)

CSR

Ellen Marie Friis Johansen - CSR Chef

Ellen kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • CSR 
 • FN’s verdensmål
 • OECD's retningslinjer

Genanvendelse

Marianne Ladekarl Thygesen – Chefkonsulent 

Marianne skal arbejde med affaldsområdet, cirkulær økonomi samt være sekretariatschef for Genvindingsindustrien. 

Marianne kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • Affald 
 • Emballage
 • Genanvendelse

Markedsføring og Databeskyttelse (GDPR)

Martin Jørgensen - advokat og chefkonsulent 

Martin hjælper virksomheder med spørgsmål om databeskyttelse (GDPR) og markedsføringsret. Han vurderer fx om virksomhedens påstande om miljø og bæredygtighed er i overensstemmelse med kravene i markedsføringsloven. 

Martin kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • Databeskyttelse (GDPR)
 • Markedsføringslovgivning

EU-Lovgivning

Kereto Gormsen – EU Konsulent

Kereto arbejder på Dansk Erhvervs kontor i Bruxelles. Hans områder omfatter miljøpolitiske emner som tekstiler, affaldshåndtering, emballage, kemikalier og bæredygtige produkter. Derudover er han ansvarlig for områder som kapitalmarkeder, den grønne taksonomi, transportpolitik, sundhedspolitik og biosolutions. 

Kereto kan hjælpe dig på følgende fagområder: 

 • National- og EU-lovgivning 
 • Affaldshåndtering 
 • Emballage 
 • Kemikalier
 • Euro-commerce

Markedschef: Klima, Energi og Miljø

Ulrich Bang – Markedschef for Klima, Energi og Miljø

Ulrich hjælper Dansk Erhvervs medlemmer med deres grønne omstilling og arbejder med politiske interessevaretagelse indenfor klima, energi og grøn omstilling. Han har arbejdet hele sin karriere indenfor klima og energi. Dette har blandt andet budt på erfaring fra Bruxelles, danske virksomheder og organisationer samt Energistyrelsen.