Certificeringer & Mærkningsordninger


Certificeringer og mærkninger på klima- og miljøområdet kan give virksomheder mulighed for at synliggøre overfor kunder og interessenter, at virksomheden arbejder på at nedbringe sit miljø- og klimaaftryk – udover det som de er forpligtet til efter lovgivningen.

Samtidigt kan certificeringer medføre meromkostninger for virksomhederne, fordi certificeringsprocessen er forbundet med en betydelig investering. Især SMV’er og mindre virksomheder kan her blive udfordret og dermed ikke få mulighed for at høste de konkurrencemæssige fordele ved en certificering. I Dansk Erhverv og Skobranchen hjælper vi med at navigere i certificeringsjunglen.

Find mere information her.