Klima


I 2030 skal Danmark reducere CO2 udslippet med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990. Med de allerede vedtagne politiske tiltag når vi en 44 pct. reduktion i 2030. Der udestår derfor en kæmpe opgave for at nå de resterende 26 pct. Forventningerne til virksomhedernes arbejde med at dokumentere deres klimaaftryk stiger, og mange leder efter konkrete værktøjer og inspiration til at opgøre deres klimaaftryksregnskab. I Dansk Erhverv og Skobranchen hjælper vi vores medlemmer med forskellige indgange til denne opgave.

Klimaregnskabet – sæt tal på din virksomheds klimaaftryk