Vores persondatapolitik


1. Dataansvarlig

Skobranchen.dk er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:
Slotsholmsgade 1
1217 København K
Kontaktperson: Louise Juul Tanderup, ljta@danskerhverv.dk

CVR-nr.: 15266414
Telefon: 33121708
E-mail: niva@danskerhverv.dk

2. Hvilke personoplysninger indsamler vil, formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen


BESØG PÅ HJEMMESIDE
Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

Google Analytics
Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om:

 • Hvor ofte du besøger hjemmesiden
 • Om du kommer til hjemmesiden fra et link eller en søgning
 • Hvor længe du er på hjemmesiden pr. besøg
 • Hvilke sider på hjemmeside, du besøger
 • Hvilken browser type og version, du bruger
 • Hvilken skærmopløsning, du har
 • Hvilken enhed du bruger til at se hjemmesiden, eks. PC eller smartphone
 • Hvilken landsdel eller by du befinder dig i (via IP adresse)

Formålet med indsamlingen:
at Dansk Detail kan tilbyde den bedste brugeroplevelse på websitet.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger:
Eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden samt målrettet markedsføring.
Oplysningerne slettes, når du ikke har brugt hjemmesiden i et år.


KØB ELLER KOMMUNIKATION VIA HJEMMESIDE
Når du melder dig ind i Dansk Detail/Skobranchen.dk eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger du selv angiver:

 • Navn på ejer
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • CVR
 • Navn på butik

Formålet med indsamlingen:
Levering af ydelser forbundet med dit medlemskab, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere og overholde krav til bogføring og regnskab.

Retsgrundlaget:
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om medlemskab, samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af oplysninger:

 • E-conomic
 • Samarbejdspartnere

Oplysningerne bliver slettet 5 år efter købet, medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare oplysningerne i længere tid, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav.
Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

TILMELDING AF NYHEDSBREV
Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger:

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse

Formålet med indsamlingen:
At varetage vores interesse i at kunne levere et nyhedsbrev til dig.

Retsgrundlaget:
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger:
Mailchimp
The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA


SOCIALE MEDIER - FACEBOOK
Formål:
Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-sider. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål. De konkrete Facebook-sider administreret af firmanavn er: Dansk Detail og den lukkede medlemsgruppe Dansk Detail gruppe.

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget:
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandlesikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger:
De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger:
Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering:
Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

3. Dine rettigheder

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen, kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. (oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

4. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til oplysningerne.

Du kan høre nærmere om vores sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte Louise Juul Tanderup, ljt@dansk-detail.dk

5. Klageinstans

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk