Annoncering


ANNONCERING I MEDLEMSMAGASINET SKO

Vi udgiver medlemsmagasinet SKO. Magasinet er en integreret del af medlemskabet af Skobranchen.dk og udsendes til samtlige medlemsvirksomheder. Så vil du nå detailhandlen med dine annoncer, er vores magasin det rette medie. 

SKO udkommer 6 gange årligt.

SKO er magasinet for professionelle med interesse for sko og mode og er målrettet til detailhandlen. Bladet dækker detailhandlens behov for information om markedet og udviklingen.

SKO følger med i den danske og de internationale tendenser inden for skobranchen gennem messereportager fra ind- og udland samt spændende interviews med branchens aktører. SKO behandler trends, konjunkturer, konkurrenceforhold, mode, økonomi og lovgivning og belyser leverandørforhold, afsætningsforhold, butiksindretning, IT m.m.

SKO skaber debat og giver inspiration til udvikling af branchen.

Magasinet SKO - formater & priser 2023

For annoncering, kontakt: Mads Krabbe på mads@krabbedesign.dk

IN ENGLISH

SKO is the only trade magazine for the footwear industry in Denmark.
The magazine is published 6 times a year and is distributed to shoe retailers, agents, suppliers, manufacturers, employees in the shoe shops, and other stakeholders to the Danish shoe business sector.

The magazine SKO - specs & rates 2023

For advertising contact: Mads Krabbe at mads@krabbedesign.dk

 --------------------------------------------------------------------------

ANNONCERING I NYHEDSBREV OG PÅ HJEMMESIDEN

Det er også muligt at annoncere i vores nyhedsbrev, som udkommer 2 - 3 gange om ugen, og på www.skobranchen.dk, hvor annoncerne vises under "Messekalenderen", "Magasinet SKO" og "Brandliste". Annoncerne vises desuden på www.dansk-detail.dk/blog

  • Pris pr. uge – kr.  500
  • 13 uger – kr.  4.500
  • 26 uger – kr.  7.000
  • 52 uger – kr. 10.000 

SPECIFIKATIONER TIL BANNER I NYHEDSBREV

Format: 800x150 px

Type: JPG eller GIF. Animation (Flash eller animeret GIF) er ikke tilladt.

Husk: der skal altid medsendes en URL-adresse.

SPECIFIKATIONER TIL BANNER PÅ HJEMMESIDEN

Format: 1170x200 px

Type: Image (GIF, JPEG eller PNG); Flash Banner; HTML5; Custom HTML / 3rd Party Tags

IN ENGLISH

Apart from advertisements in SKO magazine, Skobranchen.dk offers the opportunity to advertise in our newsletter, which is published 2-3 times a week, and on www.skobranchen.dk, where ads are displayed under the menues "Messekalenderen", "Magasinet SKO" and "Brandliste". The ads are also displayed on www.dansk-detail.dk under the menu "Blog".

  • Price per week – DKK 500
  • 13 weeks – DKK 4,500
  • 26 weeks – DKK 7,000
  • 52 weeks – DKK 10,000

 

SPECS FOR BANNER IN NEWSLETTER

Format: 800x150 px

Type: JPG or GIF. Animation (Flash or animated GIF) are note allowed.

Please note that an URL-address must be attached to the banner.

SPECS FOR BANNER ON WEBSITE

Format: 1170x200 px

Type: Image (GIF, JPEG or PNG); Flash Banner; HTML5; Custom HTML / 3rd Party Tags