Sekretariatet

Branchedirektør
Nikolai Klausen
Tlf. 3374 6139
Mobil 9137 3130
nkl@danskerhverv.dk

Sekretær
Käthe Dahl-Jensen
Tlf. 3374 6031
kdj@danskerhverv.dk