Veloverstået generalforsamling 2024

Skobranchen.dk af holdte ordinær generalforsamling 2024 i Den Sorte Diamant - tirsdag den 21. maj 2024, kl. 13.00-14.00

Her er et kort referat af generalforsamlingen.

­­­­­­­­­­­­­­Fremmødt var:

Bent Holm-Hansen, JBH&Co, Brian Tøttrup, Skoringen Aalborg, Frank Siim Sørensen, Shoe-D-Vision, Jacob Engelbredt, Kgs. Nytorv Sko, Jan Pedersen, Nicoline Sko, Jan Wentzel, Paw Sko, Jørgen Krebs, Skoringen Ringe, Lars Michelsen, Michelsen & Rasmussen, Peter Madsen, Goodstep og Søren Petersen, Skolageret Viborg.

 1. Valg af dirigent
  Formanden Jørgen Krebs foreslog Nikolai Klausen som dirigent. Da der ikke var andre forslag, blev Nikolai Klausen valgt.

  Nikolai Klausen takkede for valget og foreslog Käthe Dahl-Jensen som referent.
     
 2. Bestyrelsens beretning
  Bestyrelsens formand Jørgen Krebs fremlagde bestyrelsens beretning.

  Beretningen kan læses her.

  Generalforsamlingen godkendte beretningen uden kommentarer.

 3. Fremlæggelse og godkendelse af sidste års reviderede regnskab
  Jørgen Krebs fremlagde Årsrapport for 2023, som var revideret af PwC.

  Resultatet for 2023 var på et underskud på kr. 34.183 og med en egenkapital
  31. december 2023 på kr. 6.393.414.  

  Der var ingen spørgsmål til det fremlagte regnskab, som hermed var godkendt.

 4. Fastsættelse og godkendelse af kontingent 2024
  Bestyrelsen foreslog at fastholde det nuværende årlige kontingent på kr. 100.-

  Da ingen havde indsigelser mod dette, kunne dirigenten konstatere, at et kontingent på kr. 100.- er godkendt for 2024.

 5. Valg til bestyrelsen
  Dirigenten kunne oplyse, at alle bestyrelsesmedlemmer er indstillet på genvalg:
 • Bent Holm-Hansen, JBH&Co
 • Brian Tøttrup, Skoringen Aalborg
 • Frank Siim Sørensen, Shoe-D-Vision
 • Jacob Engelbredt, Kgs. Nytorv Sko
 • Jan Pedersen, Nicoline Sko
 • Jan Wentzel, Paw Sko
 • Jørgen Krebs, Skoringen Ringe
 • Peter Madsen, Goodstep
 • Søren Petersen, Skolageret Viborg

Bestyrelsen indstiller følgende til nyvalg:

 • Lars Michelsen, Michelsen & Rasmussen

Generalforsamlingen havde ingen indsigelser, hvorfor dirigenten kunne konstatere, at bestyrelsen fremover består af følgende 10 personer:

 • Bent Holm-Hansen, JBH&Co
 • Brian Tøttrup, Skoringen Aalborg
 • Frank Siim Sørensen, Shoe-D-Vision
 • Jacob Engelbredt, Kgs. Nytorv Sko
 • Jan Pedersen, Nicoline Sko
 • Jan Wentzel, Paw Sko
 • Jørgen Krebs, Skoringen Ringe
 • Lars Michelsen, Michelsen & Rasmussen
 • Peter Madsen, Goodstep
 • Søren Petersen, Skolageret Viborg
 1. Valg af revisor efter forslag fra bestyrelsen
  Bestyrelsen indstillede nuværende revisor fra PwC. Da ingen gjorde indsigelser, kunne dirigenten konstatere, at PwC er genvalgt.

 2. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller organisationens medlemmer
  Der var ingen indkommende forslag til behandling.
 1. Eventuelt
  Der var intet til referat under dette punkt.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var afviklet i henhold til foreningens vedtægter og udsendte dagsorden - og takkede for god ro og orden.                         

Jørgen Krebs takkede de fremmødte.

Konstituerende bestyrelsesmøde

Efter afholdt generalforsamling blev der afholdt et konstituerende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstitueret sig med følgende:

 • Formand: Jørgen Krebs, Skoringen Ringe
 • Næstformand: Peter Madsen, Goodstep