Nyt om mundbind for de ansatte i detailhandlen

Dansk Erhverv har de seneste dage arbejdet intenst på at få ændret bekendtgørelsen om mundbind for de ansatte i detailhandlen. Det er nu lykkedes.

Ændringen betyder, at arbejdsgiveren slipper for det administrative bøvl med at udstede et påbud om coronapas. Det er nok, at medarbejderen rent faktisk har coronapasset.


Som Dansk Erhverv orienterede om i søndags, er der med virkning fra den 29. november 2021 igen indført krav om, at kunder og lignende på 12 år og derover skal bære mundbind/visir i såvel dagligvarebutikker som udvalgsvarebutikker.

Kravet om mundbind/visir er gældende for samtlige butikker i detailhandlen og engroshandlen uanset butikkernes fysiske beliggenhed. Det betyder, at butikker beliggende på gader, i indkøbscentre, stormagasiner, indendørsmarkeder, basarer og arkader skal opsætte skilte, som informerer kunderne om kravet om at bære mundbind/visir.

Der er også krav om mundbind ved take-away, der er beliggende i engroshandlen og detailhandlen, herunder i udvalgsvarebutikker, dagligvarebutikker, indkøbscentre, stormagasiner, basarer, arkader og indendørs markeder. 

Hvad gælder for de ansatte?

Kravet om mundbind/visir omfatter dog ikke medarbejdere mv., der opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere mv. har adgang.

Efter at bekendtgørelsen dags dato er blevet ændret, omfatter kravet heller ikke medarbejdere, der kan forevise gyldigt coronapas. Indtil nu har det været et krav for at undgå mundbind/visir, at virksomheden havde fremsat pålæg om forevisning af coronapas i henhold til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv., og at medarbejderen havde efterkommet dette pålæg.

Ændringen, som træder i kraft den 1. december 2021, indebærer således, at det er muligt for medarbejdere at undgå at bære mundbind/visir, uanset om virksomheden formelt har fremsat pålæg om forevisning af coronapas i henhold til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv.

Herved åbnes der op for løsninger, hvor butiksmedarbejdere frivilligt – og uden at opnå betaling for evt. at måtte tage en test i fritiden – kan forevise coronapas for derved at kunne undgå at bære mundbind/visir.

Dansk Erhverv vurderer dog, at virksomhederne fortsat vil kunne pålægge medarbejdere at bære mundbind/visir i medfør af ledelsesretten, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Bemærk også at en negativ selvtest ikke vil kunne resultere i et gyldigt coronapas, hvorfor en negativ selvtest ikke kan tjene som grundlag for at undgå at bære mundbind/visir.

Dansk Erhverv bemærker

Dansk Erhverv er særdeles tilfreds med, at det efter flere dages politisk pres nu er lykkedes at finde en fleksibel og fornuftig løsning på spørgsmålet om mundbind, som er til gavn for både virksomhederne og medarbejdere.

De virksomheder, som allerede måtte have fremsat pålæg om forevisning af coronapas i henhold til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv. alene for at imødekomme medarbejdernes ønske om at undgå at bære mundbind/visir, bør efter ændringen af bekendtgørelsen overveje at trække pålægget tilbage, da medarbejderen ellers har krav på betaling for test, der finder sted uden for arbejdstiden.

 

Se mere her:

Ændringsbekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2219

Bekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2161