Kontingent til Skobranchen.dk samt Dansk Erhverv

Som I sikkert har bemærket, er I blevet opkrævet et årligt symbolsk kontingent på kr. 100,- + moms for medlemskab af Skobranchen.dk.

Skobranchen.dk besluttede på generalforsamlingen den 28. september 2020 at indgå et samarbejde med Dansk Erhverv, hvor brancheforeningen Skobranchen.dk og alle dens medlemmer blev flyttet over i Dansk Erhverv. 

Da der ikke er tale om en afvikling af Skobranchen.dk, men et samarbejde vil der fremover være tale om to medlemskaber af hhv. Skobranchen.dk samt Dansk Erhverv. 

Kontingent for Dansk Erhverv medlemskab bliver opkrævet kvartalsvis fra Dansk Erhverv og kontingent til Skobranchen.dk bliver opkrævet èn gang årligt fra Skobranchen.dk - fremover samtidig med 1. kvartals opkrævning af Dansk Erhverv.

Så derfor er du stadig medlem af Skobranchen.dk, som fortsat varetager dine og branchens interesser. Det er vigtigt, at branchen fortsat har sin egen brancheforening, som har egen bestyrelse, vedtægter samt mulighed for egne politiske interessevaretagelser og pressetilstedeværelse - vi har en selvstændig stemme.

Med venlig hilsen
på vegne af bestyrelsen

Jørgen Krebs,
formand