Generalforsamling 2024

Tirsdag den 21. maj kl.13.00-14.00

Den Sorte Diamant, København K.

Tilmelding sker til sekretariatet på mail kdj@danskerhverv.dk

DAGSORDEN:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Valg til bestyrelsen
  • Valg af revisor efter forslag fra bestyrelsen
  • Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller organisationens medlemmer
  • Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være indsendt skriftligt til sekretariatet, på mail nkl@danskerhverv.dk senest 14 dage før generalforsamlingens afholdes, den 6. maj 2024.

Sekretariatet fremsender relevante bilag efter den 6.maj 2024.

Foreningens vedtægter kan hentes her.