Udvidet Producentansvar

Producentansvar på tekstiler er af flere blevet påpeget som en af løsningerne til at gøre tekstilbranchen mere bæredygtig. Ved et udvidet producentansvar skal producenterne selv betale for affaldshåndteringen, når deres produkter bliver til affald.

Producentansvar eksisterer allerede på andre produkter, men hvad vil et producentansvar på tekstil betyde for branchen? Med erfaringer fra eksisterende producentansvar vil chefkonsulent Marianne Thygesen tage dig igennem konceptet om producentansvar og give et bud på hvilke konsekvenser, det kan få for tekstilindustrien.

Du kan læse mere om arrangementet og tilmelding her.