Rådgivning og service

Konkret og brugbar rådgivning til dig og din virksomhed

Alle medlemsvirksomheder har fri adgang til rådgivning

Juridisk rådgivning
Få juridisk rådgivning, der dækker over telefonrådgivning, forhandlinger og få principielle sager ført ved domstolene. Rådgivningen er dækket af kontingentet. Vi ...

  • rådgiver inden for områder, der direkte kan bruges i virksomheden, f.eks. personalejura, købelovgivningen, markedsføringsforhold, erhvervsleje m.m.
  • udarbejder korte notater om relevante juridiske emner, ansættelseskontrakter, uddannelsesplaner m.m. som kan hentes her på hjemmesiden.
  • tilbyder gennemgang af ansættelseskontrakter, så fejl rettes. Dermed undgås erstatningsproblemer ved afskedigelser og/eller bortvisning af medarbejdere på grund af banale fejl.


Digital rådgivning 

Vi rådgiver om etablering af webshop og den rigtige og effektive brug af sociale medier til at skabe yderligere omsætning i din butik. Desuden følger vi intensivt med i den teknologiske udvikling og de nyeste trends indenfor IT til brug i detailhandlen.


Sparring 

Vi tilbyder sparring om drift, økonomi, optimering af din butik og koncept. Tag fat i os, hvis du har spørgsmål.


Opdatering og kurser
Vi tilbyder virksomhedstilpassede kurser for at styrke din virksomheds viden. Vi kan samle dine medarbejdere i vores lokaler eller hos dig.  

Fordelsaftaler
Desuden har du mulighed for at bruge vores fordelsaftaler, der giver din virksomhed rabatter inden for pakkeforsendelse, hoteller, brændstof, forsikring, pension, revision m.m.


Læs mere i vores overblik her: https://www.skobranchen.dk/fordelsaftaler