Vi ser fremad - ikke tilbage.

Hos LT Sko har krisen været hård, men den har også sat turbo på udviklingen.

Tekst: Pia Finne 

Foto: LT Sko

I LT Sko har man en tro på fremtiden. Men krisen har været hård, og der skal tænkes i at holde omkostningerne såvel som varelageret nede. Men krisen har også sat turbo på udviklingen, dels når det gælder crosschannel, og dels når det gælder et ændret, fremtidigt indkøbsmønster. Det fortæller Erik Gerlings og Troels Kronvold.

Den 18. marts 2020 lukkede LT Sko sine tre Skoringen-butikker i henholdsvis Silkeborg, Skanderborg og en flagskibsbutik på 250 m2 i et nyt lejemål i Bruuns Galleri i Aarhus, der med Skoringens nyeste indretningskoncept skulle have åbnet den 30. marts. Lige efter påske åbnede Silkeborg igen, og da regeringen tillod at åbne i centrene den 10. maj, åbnede de resterende to.

”Vi er i den heldige situation, at vi ikke har likviditetsproblemer, men indtjeningen mangler, og den når vi ikke at hente i 2020”. Det siger bestyrelsesformand for LT Sko A/S, Erik Gerlings. Han fortæller, at man har haft hjælp af regeringens hjælpepakker, omend de indeholder urimeligheder, og ikke mindst har banken, kæden og udlejerne hjulpet virksomheden igennem krisen indtil nu.

”Vi har i de første 3 måneder af corona-krisen fået 75% lønkompensation ud fra mulighederne herfor og ender øjensynligt med at få 25% kompensation som hjælp til at dække de faste udgifter, så der er ingen tvivl om, at coronaen er alvorlig for årets samlede resultat, og at vi er i løbende kontakt med banken omkring, hvordan vi skal håndtere det. Rigtig meget afhænger jo af, hvordan vi kommer igennem sommeren og efteråret. Kommer vi tilbage til normalen, eller vil vi se en 20% nedgang? Gør vi det, er det ganske alvorligt – også i relation til forhandlingerne med banken”, slår Erik Gerlings fast. Dog har han hæftet sig ved en udtalelse fra banken i begyndelsen af krisen: Dem vi troede på inden
corona, er også dem, vi tror på efter corona!

Troels Kronvold, der er indehaver af butikkerne sammen med sin kompagnon Lene Jensen, tror heller ikke på, at man på nogen måde kan hente den tabte omsætning, og derfor har man naturligvis gjort en indsats for at holde omkostningerne nede.

”Vi har annulleret det, vi kan, og en del varer blev faktisk annulleret automatisk fra leverandørernes side, fordi deres produktion var gået i stå”, fortæller Troels, der videre fortæller, at man ikke lagde ud med store rabatter. ”Vi valgte, at vi ikke ville give fortjenesten væk, når vi manglede omsætning. Men
selvfølgelig har vi kørt kampagner – også i corona-tiden”.

At både butikker og leverandører nu ligger inde med store varelagre er ingen hemmelighed, og Troels fortæller, at flere leverandører er klar med carry-over sommermodeller. ”Dem lader vi køre videre til næste sommer frem for at sætte dem på udsalg, for vi har et stort varelager, der skal finansieres, indtil vi kan regulere ved at købe mindre ind til næste forår”.


 
"Men først og fremmest er det jo fantastisk, at vi lever i et land, der har råd til at give hjælpepakker".

Alle er tilbage.

Alle medarbejderne er nu tilbage i butikkerne. Også fordi LT Sko ikke får noget ud af at udvide kompensationsperioden fra tre til fire måneder. Tværtimod ville man så heller ikke kunne få kompensationen for de første tre måneder.

”Men først og fremmest er det jo fantastisk, at vi lever i et land, der har råd til at give hjælpepakker. Det får vi alle sammen en stor regning for senere, men i Sydeuropa og andre steder, hvor man ikke har kunnet give hjælpepakker i samme omfang, bliver regningen på sigt endnu større”, lyder det fra Erik.

Dog harcelerer han over de urimeligheder, der ligger i, hvordan hjælpepakkerne rammer. ”Har du været tvangslukket, lovede regeringen, at du kunne få 100% kompensation for faste omkostninger, mens du var tvangslukket, men fordi vi har en butik på en gågade, ender vi med kun at kunne få 25% kompensation, også i de 2 tvangslukkede butikker. Og som nævnt kan vi ikke udvide hjælpepakkerne til fire måneder, da vi øjensynligt skal sammenligne tre butikkers omsætning i år med 2 butikkers omsætning sidste år. Ordningerne rammer vilkårligt, og det, føler vi, er vildt urimeligt”.

Når Troels og Lene skal på indkøb til august, sker det meget forsigtigt. ”Vi køber kun det, vi skal bruge, vi lader varer ”overvintre”, og vi vil primært handle hos de brands, der har hjulpet os i krisen”.

Både Troels og Erik understreger, at det har været en stor støtte at være en del af Skoringen i krisen.

”Kæden har været særdeles god at have i ryggen. De har haft styrken til at tage drøftelserne med leverandørerne, så vi bl.a. har fået betydelige kreditter, der kunne hjælpe os igennem den første tid, og kæden er så velkonsolideret, så vi også her har haft muligheden for at få gode kreditter”.

I øvrigt tilføjer de to også, at udlejere i de ejendomme og centre, hvor butikkerne ligger, også har været velvillige.

”Nu kommer så de vigtige forhandlinger, der skal udmønte sig i, hvad vi skal betale i husleje i fremtiden”, lyder det.

Turbo på udviklingen.

Troels fortæller, at man i Skoringen allerede før corona var i gang med at arbejde hen imod mindre varelagre i butikkerne og i højere grad finde en balance imellem, at butikkerne har varerne på lager, og at leverandørerne skal tage lagerrisikoen, men han fortæller også, at corona-krisen har sat ekstra skub i den udvikling.

Og Erik supplerer med at fortælle, at da han sad på Skoringens hovedkontor i 90’erne, havde man to årlige kollektioner. ”I dag har vi minimum fire, og det lægger jo et yderligere pres på varelagrene. Derfor arbejder vi hen imod at købe mindre forud for sæsonerne og supplere mere i sæsonerne”.

Hos LT Sko har man ikke fyringer på programmet, og det tilskriver Erik ikke mindst de to indehaveres utrættelige indsats med 55 timers arbejdsuger og næsten ingen sommerferie forude.

”Vi har nu brug for alle mand til at komme igennem krisen”.

Crosschannel-udviklingen i Skoringen er også blevet boostet under corona, og også her er det en
udvikling, der var godt i gang, men som man nu har sat turbo på.

”Vi har arbejdet med crosschannel igennem nogen tid, men det er rigtig fint, at det for alvor implementeres nu, hvor det kan hjælpe os den rigtige vej”, fastslår Troels, der forklarer, at butikkerne fremover kan handle på webshoppen, hvis en kunde ønsker en vare, der ikke findes i butikken. Varen kan sendes direkte til kunden, eller hun/han kan hente den i butikken. Kunden kan også se en vare på webshoppen, reservere og købe den på nettet og hente den i den valgte butik.
”Det giver rigtig mange gode muligheder for at øge salget fremadrettet”, lyder det fra Troels, der mener, at netop crosschannel er en stor del af fremtiden, og at de butikker, der er med på vognen, er dem, der lever”.

Og det vil LT Sko være. Så meget, at de ovenikøbet har overtaget Skoringen butikken i City Vest i Brabrand ved Århus. Butikken åbnede i juli.

Både Erik og Troels er fortrøstningsfulde i forhold til fremtiden for LT Sko. ”Vi ser fremad – ikke tilbage”, slutter Troels.